Møldrup Vandværk

Møldrup Vandværk forsyner 750 forbrugere med rent drikkevand.

Møldrup Vandværk har pr. 1.juli 2020 overtaget Roum Vandværk. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 180.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Vandets hårdhedsgrad er >10< og det er middelhårdt vand.

Ønsker du at se dine opgørelser - se under Information - dernæst Tjek dit forbrug:

Indtast forbrugernr. og dernæst adgangskode ( forbrugernr. og adgangskode fremgår af oversigten fra Nets)

 

 

 

Kontakt vandværket:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer - 
kontakt formanden:

Gert Jensen 
Nybovænget 32 
9632  Møldrup

Tlf. 40 18 38 21

Vedr. vandregning, aflæsning og flytning - 
kontakt kassereren:

Gurli Bech 
Kallestrupvej 84 
Troelstrup
9632  Møldrup 

Tlf. 51 32 05 20

Email: moeldrupvandvaerk@gmail.com

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 44573