Vandanalyse af vandet fra Møldrup Vandværk

 

Møldrup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

 

Seneste vandanalyser - PDF 


Kontakt vandværket:

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer - 
kontakt formanden:

Gert Jensen 
Nybovænget 32 
9632  Møldrup

Tlf. 40 18 38 21

Vedr. vandregning, aflæsning og flytning - 
kontakt kassereren:

Gurli Bech 
Kallestrupvej 84 
Troelstrup
9632  Møldrup 

Tlf. 51 32 05 20

Email: mailto:moeldrupvandvaerk@gmail.com